Informacija apie žemės sklypo Geležinkelio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0071:288) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

 Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Geležinkelio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0071:288) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Geležinkelio g. 6 prasymas Schema_topo

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2023 m. kovo 27 d. iki 2023 m. balandžio 7 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Daugiau informacijos – tel. Nr. +370 5 211 2465, el. p. daiva.petrovskaja@vilnius.lt