Informacija apie žemės sklypo Gelvonų g. 64B (kadastro Nr. 0101/0020:240) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Gelvonų g. 64B (kadastro Nr. 0101/0020:240) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Gelvonų g. 64B

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; susisiekimo ir inžinerinių tinklų objektų teritorijos.

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2022 m. balandžio 8 d. iki 2022 m. balandžio 22 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 8 5 211 2465, 8 694 03 085 el. p. daiva.petrovskaja@vilnius.lt