Informacija apie žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1392) buvusiame Basiukai vs. pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1392) buvusiame Basiukai vs. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia:0101-0159-1392 prasymas

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita, pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2022 m. sausio 7 d. iki 2022 m. sausio 20 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 8 5 211 2465, 8 694 03 085 el. p. [email protected]