Informacija apie žemės sklypo Paribio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0029:153) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Paribio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0029:153) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Paribio+g+3 prasymas

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2022 m. kovo 23 d. iki 2022 m. balandžio 5 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 8 5 211 2466 el. p. daiva.tenikaityte@vilnius.lt