Informacija apie žemės sklypo Sakų g. 11 (0101/0160:6814) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Sakų g. 11 (0101/0160:6814) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Sakų g. 11 prašymas

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2023 m. vasario 28 d. iki 2023 m. kovo 13 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. +370 5 211 2465, el. p. daiva.petrovskaja@vilnius.lt