Informacija apie žemės sklypo Stepono Batoro g. 92 (kadastro Nr. 0101/0046:76) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Stepono Batoro g. 92 (kadastro Nr. 0101/0046:76) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Stepono Batoro g. 92 prasymas

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų pastatų statybos).

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; komercinės paskirties objektų teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2022 m. sausio 12 d. iki 2022 m. sausio 25 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 8 5 211 2082 el. p. anzela.boravska@vilnius.lt