Informacija apie žemės sklypo Žiupronių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0058:247) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Žiupronių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0058:247) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Ziuproniu g. 7 prasymas

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2022 m. birželio 16 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 8 5 211 2464 el. p. giedre.avuliene@vilnius.lt