Informacija apie žemės sklypų S. Lozoraičio g. 83 ir 85 (kadastro Nr. 0101/0157:1471 ir Nr. 0101/0157:1164) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypų S. Lozoraičio g. 83 ir 85 (kadastro Nr. 0101/0157:1471 ir Nr. 0101/0157:1164) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia:S. Lozoraičio g. 83, 85 prasymas

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2022 m. rugsėjo 14 d. iki 2022 m. rugsėjo 27 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 8 5 211 2647 el. p. [email protected]