Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių, išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio gyventojai ir pastatų savininkai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę ar jų aplinką ir 2019 m. gauti paramą, iki 2018 m. spalio 1 d. turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės pasitarimų dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

1. Darbo grupės 2018-01-23 pasitarimo nutarimai:

1.1. Įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą Pylimo g. 60 į paramos teikimo programą, skiriant 40 proc. paramą balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir 40 proc. projektui. 2018 m. I ketvirtį atlikti daugiabučio gyvenamojo namo Pylimo g. 60 techninės priežiūros patikrinimą.

1.2. Įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą Goštauto g. 3 į paramos teikimo programą, skiriant 50 proc. paramą balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir 40 proc. projektui.

1.3. Įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą J. Jablonskio g. 3 į paramos teikimo programą, skiriant 50 proc. paramą parapeto stulpų permūrijimo, architektūrinių detalių avarinės būklės likvidavimo darbams.

1.4. Įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą Mindaugo g. 12B į paramos teikimo programą, skiriant 40 proc. paramą stogo, kaminų, lietaus nuvedimo sistemos, fasado remonto darbams ir 40 proc. projektui.

1.5. Įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą Kalinausko g. 10 į paramos teikimo programą, skiriant 40 proc. paramą stogo konstrukcijos ir dangos keitimo, kaminų, karnizo ir frontonų remonto darbams ir 40 proc. projektui ir ekspertizei.