Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių, išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio gyventojai ir pastatų savininkai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę ar jų aplinką ir 2019 m. gauti paramą, iki 2018 m. spalio 1 d. turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės pasitarimų dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

1. Darbo grupės 2018-02-23 pasitarimo nutarimai:

1.1. Įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą Pylimo g. 60 į paramos teikimo programą, skiriant 40 proc. paramą balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir 40 proc. projektui, vadovaujantis pateikta patikslinta sąmata.

1.2. Įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą Aušros Vartų g. 15 į paramos teikimo programą, skiriant 50 proc. paramą gatvės fasado galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir 40 proc. projektui

1.3. Atidėti klausimą dėl Vilniaus Pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio vienuolyno namo įtraukimo į paramos teikimo programą iki kol bus pateikta informacija apie nuomojamose patalpose vykdomas komercines veiklas, pateikiant patalpų paskirties (Nekilnojamojo turto registro) išrašą ir dokumentus, patvirtinančius patalpų paskirtį.