Naujamiesčio ir dalies Senamiesčio ateities vizija. Numatytų sprendinių apžvalga bei schema.

Daugiau nei trejus metus rengtas ir su vilniečiais bei įvairiomis institucijomis derintas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas – finišo tiesiojoje. Derinant naująjį planą didžiausias dėmesys buvo skiriamas gyvenimo kokybei gerinti, plėtros galimybėms urbanizuotoje miesto dalyje, integruotai transporto sistemai ir ilgalaikei darniai miesto plėtrai.

Pagal šio metu galiojantį ir keičiamą bendrąjį planą miesto plėtros departamento užsakymu parengtas pasiūlymas Naujamiesčio bei dalies Senamiesčio teritorijų atnaujinimui iki 2023 metų. Miesto strateginis ilgalaikis tikslas  –  padaryti Naujamiestį patrauklų naujakuriams bei šeimoms su vaikais.

Pateiktame pasiūlyme keliami šie pagrindiniai tikslai: kaip miestą padaryti efektyvesniu ir gyventojų mylimu traukos centru? Taip pat išskiriami trys istoriniai plotai, kuriuose planuojami pokyčiai:  Šv. Stepono gatvė, Naugarduko (Naujamiesčio) gatvė ir Savanorių prospektas  –  trys ašys, vedančios link istorinio Vilniaus centro.

Viena opiausių Naujamiesčio ir dalies Senamiesčio teritorijų problemų  – normų netenkinantis atskirųjų želdinių kiekis. Šis klausimas iki šiol nebuvo spręstas, todėl pateiktame pasiūlyme siūloma atsižvelgti į tai.

Atliktoje gatvių profilių analizėje nustatyta, kad šiuo metu pagrindinių gatvių važiuojamosios dalies pločiai yra per dideli ir neefektyvūs. Gatvėse dominuoja automobilių eismas. Pastatų naudotojai minimaliai naudojasi gatvės erdve, šaligatviai – siauri, nors fiziškai gatvės erdvė yra plati ir gali talpinti įvairias funkcijas.

Gauti analizės rezultatai taip pat atskleidžia komercinį teritorijos vystymo potencialą. Vietos yra tinkamos naujų projektų vystymui, teritorija gerai vertinama butų nuomos rinkoje.

Remiantis šia analize ir rekomendacijomis, miestas gali toliau tęsti atitinkamų schemų rengimą ir kitiems Vilniaus rajonams – teritorijoms ir remiantis jomis formuoti strategiją miesto viešųjų erdvių, gatvių tvarkymui ir taip papildyti keičiamą bendrąjį planą mažesnio mastelio sprendimais.

Kviečiame Jus susipažinti su architektų ir urbanistų parengtu Naujamiesčio ir dalies Senamiesčio numatytų sprendinių apžvalga bei schema: