Naujamiesčio seniūnijose pastatui bei jame esantiems butams bus suteikti nauji M. K. Čiurlionio g. 20A adresai

     Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimo  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 ir 3.4 punktais ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais bus suteikti nauji butų atitinkami numeriai bei naujas pastato M. K. Čiurlionio g. 20A adresas.

Įsakymai M. K. Čiurlionio g. 20 įsakymas pastato M. K. Čiurlionio g. 20A įsakymas

Priedas M. K. Čiurlionio g. 20A