Naujosios Vilnios seniūnijoje planuojamas naujo Pramonės g. 101 adreso suteikimas

     Informuojame, kad Nekilnojamojo turto duomenimis, žemės sklype (unikalus Nr. 0101-0064-0094) vienu adresu Pramonės g. 97 yra registruota 39 negyvenamųjų pastatų grupė.

     Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimo  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 4.3 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu pastatui (unikalus Nr. 1096-7019-6059) bus suteiktas naujas Pramonės g. 101 adresas.

      Informacija apie priimtą sprendimą bus skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt teisės aktų paieškos skiltyje.

   Atkreipiame dėmesį, kad VĮ Registrų centro administruojamame Nekilnojamojo turto registre minėtame pastate (unikalus Nr. 1096-7019-6059), esančios patalpos, registruotos su pastaba „Patalpai nesuteiktas pilnas adresas“. Dėl numerių suteikimo patalpoms, siūlome jų savininkams su prašymu bei papildomais dokumentais kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės administravimo ir GIS poskyrį.

   Adresų suteikimo, tikslinimo bei keitimo paslaugos aprašymas viešai skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt paslaugų skiltyje https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Adreso-ir-numerio-suteikimas-pakeitimas-arba-panaikinimas-zemes-sklypu-objektams-(pastatams-ar-ju-kompleksams)-patalpoms-(butams)-bei-pavadinimu-suteikimas-gatvems-ir-aikstems-.