Naujosios Vilnios seniūnijoje suteiktas naujas Pramonės g. 101 adresas

      Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimo  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-96/22  pastatui (unikalus Nr. 1096-7019-6059) suteiktas Pramonės g. 101 adresas.

Minėtas įsakymas viešai skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt teisės aktų paieškos skiltyje https://aktai.vilnius.lt/list?nr=a30-96%2F22