Netaršaus mobilumo priemonių įgyvendinimas Vilniaus mieste

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2017 m. lapkričio mėn. dalyvauja ES programos „INTERREG BALTIC SEA REGION“ 3 metus truksiančiame projekte „CMM – CITIES.MULTIMODAL“ (Miestų transporto sistemos – link netaršaus mobilumo.

Urban transport systems  in transition towards low carbon mobility).  Pagrindiniai projekto tikslai – pilotinės multi-modalinės aikštelės įrengimas, metodų bei priemonių, padedančių įgyvendinti  darnaus mobilumo principus, sukūrimas ir panaudojimas.

Projektą įgyvendina Miesto plėtros, Miesto ūkio ir transporto departamentai kartu su savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“.

Daugiau informacijos apie projektą – https://www.cities-multimodal.eu/

Išsamesnę informaciją apie projektą suteiks Aušra Sičiūnienė, Plėtros planavimo skyriaus vyr. specialistė, tel. 8-5 2112579, Ausra.siciuniene@vilnius.lt