Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Numatoma aštuonioms bevardėms gatvėms ir vienam skverui suteikti pavadinimus, pakeisti dviejų gatvių ir vieno skvero pavadinimus bei patikslinti esamų gatvių ašinės linijas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2017 m. gruodžio 1 d. posėdžio protokolą Nr. 4-852-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Bilionių (Antakalnio seniūnija);

1.2. Meduvio, Šilabalio, Užugirio (Panerių seniūnija);

1.3. Vytauto Kavolio, gatvės lentelėje rašyti V. Kavolio (Naujininkų seniūnija);

1.4. Ulėnų, Gotų (Naujosios Vilnios seniūnija);

1.5. Toleikių (Verkių seniūnija).

2. Suteikti bevardžiui Vilniaus miesto savivaldybės skverui Senamiesčio seniūnijoje Vileišių vardą (pagal pridedamą planą).

3. Pakeisti:

3.1. Baisogalos gatvės pavadinimą į Jūžintų ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Verkių seniūnija);

3.2. E. Čiudakovos gatvės pavadinimą į Elenos Čiudakovos taką, tako lentelėje rašyti E. Čiudakovos tak., ir patikslinti tako geografines charakteristikas (Lazdynų seniūnija);

3.3. Kryžiokų Sodų 7-osios gatvės pavadinimą į Žvorūnos ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Verkių seniūnija).

4. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

4.1. Gvazdikų Sodų 6-osios, Gvazdikų Sodų 8-osios, Gvazdikų Sodų 10-osios, Rasakilų, Turniškių Sodų, Žuvėdrų (Antakalnio seniūnija);

4.2. Aidukaičių, Felikso Vaitkaus, Antano Mikėno (Naujininkų seniūnija);

4.3. Nendrių (Naujosios Vilnios seniūnija);

4.4. Jaunuolyno, Mačiuliškių, Dirkliškių, V. A. Graičiūno, Pirklių (Panerių seniūnija);

4.5. Darkiemio, Karvaičių (Pilaitės seniūnija);

4.6. Drebulės (Rasų seniūnija);

4.7. Birelių, Birelių Sodų, Birelių Sodų 14-osios, Birelių Sodų 1-osios, Birelių Sodų 9-osios, Birelių Sodų 10-osios, Birelių Sodų 11-osios (Verkių seniūnija).

5. Pavesti Miesto plėtros departamentui:

5.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant Kryžiokų Sodų 7-ojoje gatvėje numerius 1, 2, 3, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52 (Verkių seniūnija);

5.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

6. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-1280 ,,Dėl gatvių (Stokholmo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos 2017-09-25 sprendimo Nr. 1-1129 pakeitimo“ 2 ir 3.8 punktus ir išdėstyti juos taip:

,,2. Pakeisti:

2.1. Gulbinėlių Sodų 1-osios gatvės pavadinimą į Also ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Verkių seniūnija);

2.2. A. Sacharovo aikštės pavadinimą į Andrejaus Sacharovo skverą, skvero lentelėje rašyti A. Sacharovo skv., ir patikslinti skvero geografines charakteristikas (Viršuliškių seniūnija).

3.8. Stalupėnų, Aismarių, Pilaitės Sodų, Stanislovo Rapolionio, Adomo Brako (Pilaitės seniūnija);“.

Tarybos sprendimo projektas

Aiškinamasis raštas