Numatoma aštuonioms bevardėms gatvėms ir vienam skverui suteikti pavadinimus, pakeisti dviejų gatvių ir vieno skvero pavadinimus bei patikslinti esamų gatvių ašinės linijas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2017 m. gruodžio 1 d. posėdžio protokolą Nr. 4-852-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Bilionių (Antakalnio seniūnija);

1.2. Meduvio, Šilabalio, Užugirio (Panerių seniūnija);

1.3. Vytauto Kavolio, gatvės lentelėje rašyti V. Kavolio (Naujininkų seniūnija);

1.4. Ulėnų, Gotų (Naujosios Vilnios seniūnija);

1.5. Toleikių (Verkių seniūnija).

2. Suteikti bevardžiui Vilniaus miesto savivaldybės skverui Senamiesčio seniūnijoje Vileišių vardą (pagal pridedamą planą).

3. Pakeisti:

3.1. Baisogalos gatvės pavadinimą į Jūžintų ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Verkių seniūnija);

3.2. E. Čiudakovos gatvės pavadinimą į Elenos Čiudakovos taką, tako lentelėje rašyti E. Čiudakovos tak., ir patikslinti tako geografines charakteristikas (Lazdynų seniūnija);

3.3. Kryžiokų Sodų 7-osios gatvės pavadinimą į Žvorūnos ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Verkių seniūnija).

4. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

4.1. Gvazdikų Sodų 6-osios, Gvazdikų Sodų 8-osios, Gvazdikų Sodų 10-osios, Rasakilų, Turniškių Sodų, Žuvėdrų (Antakalnio seniūnija);

4.2. Aidukaičių, Felikso Vaitkaus, Antano Mikėno (Naujininkų seniūnija);

4.3. Nendrių (Naujosios Vilnios seniūnija);

4.4. Jaunuolyno, Mačiuliškių, Dirkliškių, V. A. Graičiūno, Pirklių (Panerių seniūnija);

4.5. Darkiemio, Karvaičių (Pilaitės seniūnija);

4.6. Drebulės (Rasų seniūnija);

4.7. Birelių, Birelių Sodų, Birelių Sodų 14-osios, Birelių Sodų 1-osios, Birelių Sodų 9-osios, Birelių Sodų 10-osios, Birelių Sodų 11-osios (Verkių seniūnija).

5. Pavesti Miesto plėtros departamentui:

5.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant Kryžiokų Sodų 7-ojoje gatvėje numerius 1, 2, 3, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52 (Verkių seniūnija);

5.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

6. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-1280 ,,Dėl gatvių (Stokholmo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos 2017-09-25 sprendimo Nr. 1-1129 pakeitimo“ 2 ir 3.8 punktus ir išdėstyti juos taip:

,,2. Pakeisti:

2.1. Gulbinėlių Sodų 1-osios gatvės pavadinimą į Also ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Verkių seniūnija);

2.2. A. Sacharovo aikštės pavadinimą į Andrejaus Sacharovo skverą, skvero lentelėje rašyti A. Sacharovo skv., ir patikslinti skvero geografines charakteristikas (Viršuliškių seniūnija).

3.8. Stalupėnų, Aismarių, Pilaitės Sodų, Stanislovo Rapolionio, Adomo Brako (Pilaitės seniūnija);“.

Tarybos sprendimo projektas

Aiškinamasis raštas