Nuomonę apie rengiamą Vilniaus istorinio centro valdymo planą išsakė ir miestiečiai

Gegužės 25 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus parodų erdvėje Istorijų namai įvyko diskusija – UNESCO pasaulio paveldas Vilniuje: ką vertiname ir turime išsaugoti?“. Vertindami Vilniaus istorinio centro situaciją, susirinkusieji teigiamai įvertino Senamiesčio žaliąsias erdves, vietos įvaizdį, saugumo jausmą ir čia teikiamas įvairias paslaugas.   

Renginyje iš viso dalyvavo apie 60 miestiečių, skirtingų institucijų bei organizacijų atstovų. Tai buvo pirmas iš keturių planuojamų susitikimų su visuomene rengiant strateginį valdymo dokumentą – Vilniaus istorinio centro valdymo planą. Kitas susitikimas su vilniečiais planuojamas birželio 29 d.

Pirmojo renginio metu – valdymo plano pristatymas ir diskusija 

Pirmojoje dalyje, renginio dalyvius sveikino kultūros viceministras Rimantas Mikaitis, vicemerė Simona Bieliūnė ir Tarptautinio kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo studijų centro (ICCROM) direktoriaus pavaduotojas UNESCO pasaulio paveldo klausimais Joseph King. Valdymo plano kuratorė Rugilė Balkaitė-Puodžiūnienė pristatė šio dokumento specifiką, tarptautinius įsipareigojimus ir rengimo eigą iki 2023 m. pabaigos.

Rengiant Vilniaus istorinio centro valdymo planą, siekiama aktyviai bendradarbiauti su Senamiesčio gyventojais, lankytojais, paveldo, architektūros ir kitų sričių ekspertais bei visais, kuriems rūpi Vilniaus senamiesčio ateitis. Dalyviai grupėse diskutavo ir įvertino Vilniaus istorinio centro būklę 14-likoje sričių. Po diskusijos ir aptarimo, buvo sukurta Vilniaus istorinio centro (Vilniaus senamiesčio) esamos situacijos įvertinimo skalė.
Pirmojo renginio diskusijos dalyviai 4 sritis įvertinto kaip Vilniaus istorinio centro stiprybes: 

 • gamtiniai elementai;
 • paslaugos;
 • vietos įvaizdis ir identitetas;
 • saugumas.

Kaip diskutuotinos įvardintos šios sritys: 

 • vietos ekonomika ir darbo vietos;
 • žinios apie Vilniaus istorinį centrą ir UNESCO pasaulio paveldo statusą;
 • kultūros paveldo apsauga;
 • urbanistinis vystymasis;
 • judumas.

Kritiškiausiai renginio dalyvių įvertinti Vilniaus senamiesčio aspektai: 

 • aplinkos priežiūra;
 • gyvenimo kokybė; 
 • gyvenamasis būstas; 
 • turistų srautų valdymas;
 • dalyvavimas sprendimų priėmime. 

Detalesnius grupių diskusijų apibendrinimus rasite šiame dokumente: I-ojo susitikimo su visuomene apibendrinimas

Diskusijos metu gauti rezultatai ir išsakytos nuomonės bus panaudotos rengiant Vilniaus istorinio centro (Vilniaus senamiesčio) esamos būklės įvertinimą ir stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę bei formuluojant Veiksmų plano priemones.

Į Ekspertų grupę strateginiam dokumentui parengti susibūrė:  VšĮ Kultūros paveldo ekspertų asociacija, atstovaujamass pirmininkės architektės, urbanistės, paveldo apsaugos ekspertės Giedrės Filipavičienės; MB MASH Studio direktorė, urbanistė Živilė Šimkutė; VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra direktorius, architektas Gediminas Rutkauskas; turizmo ekspertė Rasuolė Andrulienė, Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto sociologas dr. Tadas Šarūnas; agentūros „Xwhy“ įkūrėjas Eugenijus Kaminskis; architektė, paveldosaugos specialistė dr. Viltė Janušauskaitė; paveldosaugos specialistė, Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės narė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė Rugilė Balkaitė Puodžiūnienė.

Dokumento iniciatorius Vilniaus miesto savivaldybė bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Valdymo planas – kas tai?

Valdymo planą (ang. World Heritage Management Plan) privalo turėti visos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytos vertybės – Vilniaus istoriniam centrui Pasaulio paveldo statusas suteiktas 1994 m. Šis planas yra strateginio valdymo instrumentas, kurio tikslas – apibrėžti, kaip yra saugoma Vilniaus istorinio centro išskirtinė visuotinė vertė (ang. Outstanding Universal Value). Tai ne teritorijų planavimo dokumentas. Kitų pasaulio paveldo miestų ir vietovių valdymo planų rengimo geroji praktika atskleidžia, jog sėkmingo dokumento pagrindas – UNESCO paveldo objekto ar vietovės išsaugojimu suinteresuotų visuomenės narių įsitraukimas ir dalyvavimas kuriant šį dokumentą. 

1-ojo susitikimo su visuomene įrašą galite rasti YouTube platformoje: https://www.youtube.com/watch?v=fzoIUCVRPSo  

Informaciją apie Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengimo procesą kviečiame sekti: www.vilnius.lt/unesco