Observatorijos pastatų ansamblio (2424), Observatorijos pastatų ansamblio paviljono (23571), Observatorijos pastatų ansamblio bokšto (23572), Observatorijos pastatų ansamblio pastato, vad. Astronomų namas (10606), (Čiurlionio g. 29), Vilniaus m. sav., individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai yra registruoti Kultūros vertybių registre

Informuojame, kad Observatorijos pastatų ansamblio (2424), Observatorijos pastatų ansamblio paviljono (23571), Observatorijos pastatų ansamblio bokšto (23572), Observatorijos pastatų ansamblio pastato, vad. Astronomų namas (10606), Vilniaus m. sav., individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai yra registruoti Kultūros vertybių registre.

Prašome, vadovaujantis individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. ĮV-974 „Dėl kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punktu, apie tai paskelbti savivaldybės svetainėje.

Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.

 

KPD raštas: KPD Observatorijos kompl.