Pakeistas Elniakampio g. 7 adresas į Elniakampio g. 2 Antakalnio seniūnijose

     Pranešame, kad vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57, 19 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A30-253/21 žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-1784-7406) ir gyvenamosios (trijų ir daugiau butų) paskirties pastatui (unikalus Nr. 4400-2113-4921) adresas Elniakampio g. 7 pakeistas į Elniakampio g. 2 adresą.

     Įsakymas isakymas

Schema schema