Pakeisti ir suteikti adresai Fabijoniškių, Naujosios Vilnios, Naujininkų, Panerių, Antakalnio ir Pašilaičių seniūnijoje

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu bei Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Fabijoniškių, Naujosios Vilnios, Naujininkų, Panerių, Antakalnio ir Pašilaičių seniūnų įsakymais pakeisti ir suteikti adresai:

Fabijoniškių seniūnijoje: Fabijoniskiu-1-1 Fabijoniskiu-2-1 Fabijoniskiu-3 Fabijoniškių sen. įsakymas

Bajorų k., Riaubonių gatvėje;

Bajorų k., Vandenio gatvėje;

Bajorų k., Šaulio gatvėje.

Naujosios Vilnios seniūnijoje:

Versmių g. 63; 151-Versmių g. 63 įsakymas 151-Versmiu_63-003-1

Suteiktas adresas pastatui (unikalus Nr. 1096-7019-6060) – Pramonės g. 107; 181-Pramonės g. įsakymas 181-Pramones_107-1

Naujinikų seniūnijoje:

Baraškų k. 4; Barasku_4-planas-1 Baraškų g. 4 -įsakymas

Panerių seniūnijoje:

Juodbalių k. Skirpstų g. 2A; Skirpstu_Riba-1 Skirpų g. 2A-įsakymas

Antakalnio seniūnijoje:

Galgių k. Centrinė g. 29 ir 27; Centrinė g. -įsakymas Centrinė_Riba-1

Pašilaičių seniūnijoje:

Gilužių k. Tarandės g. 92, 94, 90, 96 ir 98.  Tarande_Dargiliskes-planas-1 Tarandės g. įsakymas