Parengta „Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Informuojame apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPAV) ataskaitą Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programai (toliau Programa).

Programos iniciatorius ir vykdančioji institucija – LR vidaus reikalų ministerija, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, http://www.vrm.lt , el. p. [email protected].

Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita vyks liepos 10 d. 9.00 val. LR vidaus reikalų ministerijoje, 424 kabinete, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius.

Su Programos projektu ir SPAV ataskaita galima susipažinti http://www.enpi-cbc.eu/.

Pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos gali būti teikiami iki Liepos 10 d. SPAV ataskaitos rengėjui AF-Consult UAB, el. p. [email protected], Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.