Parengta Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo koncepcija, SPAV ataskaita

Informuojame, kad parengta Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano koncepcija, SPAV ataskaita.

Plano organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2000, el.p. [email protected]).

Planavimo organizatoriaus atstovai – Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio vedėjas K. Karosas tel. nr. (8-5) 211 2178, [email protected]; Miesto plėtros departamentas, tel. (8-5) 211 2527, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt.

Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 211 2446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8-5) 211 2447, el. p. [email protected].

SPAV rengėjas – UAb „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, tel. nr. (8-5) 212 4779, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 30-232 „Dėl pavedimo organizuoti Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atnaujinti Specialųjį planą, atsižvelgiant į Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos nuostatas, šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei apsaugai svarbius veiksnius.

Susipažinti su parengta atnaujinto specialiojo plano SPAV ataskaita galima 2017 m. vasario 21 d. – kovo 21 d. darbo dienomis nuo 9-16 val, UAb „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, IV a., tel. nr. (8-5) 212 4779, el. p. [email protected]; Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt , miesto plėtra.

Susipažinti su parengta koncepcija – 2017 m. kovo 6 d. – kovo 17 d. darbo dienomis nuo 9-16 val. SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, 512 kab., tel. (8-5) 211 2447, el. p. [email protected].

Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. kovo 22 d. 16.30 val. Konstitucijos pr. 3, 215 kab.

Pasiūlymų dėl specialiojo plano pateikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Apskundimo tvarka. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


Dokumentai atsisiųsti:


Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo koncepcija

Šilumos ūkio specialiojo plano SPAV ataskaita