Parengtas pasiūlymų keisti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemėlapis

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 30-991 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“, pradėtas bendrojo plano keitimas.

Visi pasiūlymai, prašymai dėl bendrojo plano perduodami bendrojo plano rengėjai – Savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ įvertinti. Bendrojo plano keitimo metu, konkretizuojant bendrojo plano sprendinius, funkcinis zonavimas bus detalesnis, nes sprendiniai bus rengiami masteliu 1:10000, ir tik tuomet bus priimami sprendimai dėl bendrojo plano tikslinimo galimybių pagal specifinius teritorijos požymius.

Per visą bendrojo plano rengimo laikotarpį, gyventojai, bendruomenės, nekilnojamojo turto investuotojai pasiūlymus raštu gali teikti planavimo organizatoriui, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. Savivaldybė@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Informacija apie Bendrojo plano rengimo eigą, planavimo darbų programa, tikslai ir uždaviniai viešai skelbiama Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ rubrikoje „Teritorijų planavimo viešumas“, seniūnijų skelbimo lentose ir interneto tinklalapyje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų keisti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemėlapyje visuomenė gali susipažinti su pateiktų pasiūlymų lokalizacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir trumpu pasiūlymų turiniu:
http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-planning

Žemėlapis bus papildomas gautų pasiūlymų duomenimis.