Parengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3042 pritartu bendrojo plano keitimo Koncepcijos 2 variantu „Aktualizuojami galiojančio bendrojo plano sprendiniai, tobulinama miesto erdvinė struktūra“, parengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai ir pradedamas bendrojo plano sprendinių baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos: sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas. Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiami www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir http://www.tpdris.lt.


Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt ). Planavimo organizatoriaus atstovai: Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Rūta Matonienė tel. (8-5) 211 2516, el.p.  ruta.matoniene@vilnius.lt, Plėtros planavimo skyriaus vedėja Jolita Bernatavičienė tel. (8 5) 211 2756, el.p. Jolita.bernataviciene@vilnius.lt, vyriausioji specialistė Audronė Noskaitienė tel.(8-5) 211 2537 el.p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt


Plano rengėjai:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 2112446, el. p. info@vplanas.lt, projekto vadovas Mindaugas Grabauskas, el. p.  mindaugas.grabauskas@vplanas.lt; projekto vadovė – koordinatorė Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt;


Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-289 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007–2014 metų ataskaitai“;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 30-991 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“;

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 30-991.

Informaciją apie parengto bendrojo plano sprendinius teikia plano organizatorius ir rengėjas.


Teritorijų planavimo dokumento lygmuo –
 savivaldybės


Bendrojo plano rengimo etapai – 
parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.


Supažindinimo tvarka:
visuomenė gali susipažinti su parengtais Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nuo 2018 m. balandžio 30 d. iki 2018 m. gegužės 31 d Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša ekspozicija – Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3, II – o aukšto vestibiulyje (prie 216 kab.)  2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 31 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente (Konstitucijos pr. 3 Vilnius), kreiptis į J. Bernatavičienę, A. Noskaitienę arba Savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), kreiptis į projekto vadovą M. Grabauską).


Viešas susirinkimas
, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2018 m. gegužės 31 d., 17:00 val., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Konstitucijos pr. 3  (II aukštas).


Pasiūlymų teikimas: 
pasiūlymus dėl bendrojo plano pateikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el.p. savivaldybe@vilnius.lt) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos.