Pašilaičių bei Naujamiesčio seniūnijose bus suteikti nauji Sviliškių g. 2A-R31 ir Šviesos g. 6-R5 adresai

      Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimo  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 ir 3.4 punktais ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais bus suteikti nauji patalpos ir pastato adresai.

Pašilaičių seniūnijoje

Sviliškių g. 2A-R31 Sviliškių g. 2A-R31 įsakymas

Naujamiesčio seniūnijoje

Šviesos g. 6-R5  Šviesos g. 6-R5 įsakymas