Paskelbtas neprižiūrėtų kapaviečių sąrašas Vilniuje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-22) nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Savivaldybės įpareigotos stebėti neprižiūrimas kapavietes ir skelbti jų sąrašą interneto svetainėje.

Neprižiūrėtos kapavietės buvo stebimos 1 metus, 1 metus buvo laukiama artimųjų, kad susitvarkytų. Praėjus šiam laikui neprižiūrimų kapaviečių sąrašas buvo pateiktas svarstyti komisijai, šiuo metu rengiamas Administracijos direktoriaus sprendimas Dėl Vilniaus miesto kapinėse esančių neprižiūrimų kapaviečių sąrašo tvirtinimo.

Asmenys, pageidaujantys prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima paskelbimo interneto svetainėje raštu gali kreiptis į kapinių administraciją, kur prašymai yra registruojami. Kapavietės skiriamos eilės tvarka, pirmenybė teikiama kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiams ir (ar) tose kapinėse, kurioje yra kapavietė, palaidotų asmenų giminaičiams. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali gauti leidimą laidoti joje arba, jam mirus, būti palaidotas joje.

Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje bus išduodamas, jeigu pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti ir bus praėję ne mažiau kaip 25 metai nuo kapo ramybės laikotarpio pabaigos. Neprižiūrimoje kapavietėje laidojant ir ją prižiūrint, turės būti išsaugotas kapo paminklas, jeigu jis yra, ir jame esantys įrašai apie kapavietėje palaidotą (-us) asmenį (-is).

 

VILNIAUS MIESTO KAPINĖSE ESANČIŲ NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ

SĄRAŠAS

     

ROKANTIŠKIŲ KAPINĖS

   
Eil. Nr. Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

1 1 Nežinoma (šalia P. Charitonova, 1983-04-25 ) ~ 1983 m. 23\1\3
2 2 Nežinoma (šalia V. Tolmačiov, 1980 m.) ~ 1980 m. 23\2\1
3 3 Nežinoma (šalia V. Bryl, 2011 m.) ~ 1979 m. 23\5\11
4 4 Nežinoma (šalia Š. K. Sutkai, 2007-11-18 ) ~ 1979 m. 23\7\9
5 5 Nežinoma (šalia V. Strižkovas, 2008-10-16 ) ~ 1979 m. 23\2\7
6 6 Nežinoma (šalia I. Jevlampijev, 1988-07-15 ) ~ 1978 m. 10\4\2
7 7 Nežinoma (šalia V. Tamošiūnaitė, 2013 m. ) ~ 1978 m. 10\7\2
8 8 Nežinoma (šalia S. Seniut, 2007-11-22 ) ~ 1978 m. 10\3\9
9 10 Nežinoma (šalia V. Glambockas, 2013-04-11) ~ 1978 m. 10\6\5
10 11 Nežinoma (šalia S. Seniut, 2007-11-22) ~ 1978 m. 10\3\11
11 12 Ivan Jeršov (šalia P. Stanevičius, 2001-05-31) 1978-06-01 10\3\2
12 13 Česlovas Rudokas (šalia R. Stačiokienė, 1990-09-11) 1978-06-01 10\3\2
13 14 Nežinoma (šalia V. Ivanenko, 2009-11-24) ~ 1978 m. 10\3\3
14 15 Nežinoma (šalia Z. Stuogys, 2008 m.) ~ 1978 m. 10\3\4
15 16 Nežinoma (šalia į dešinę I. Telenkova, 2017-03-25) ~ 1978m. 10\3\6
16 17 Našerbanov (šalia P. Stanevičius, 2001-05-31) 1978-06-13 10\4\7
17 19 Nežinoma (šalia Markevičienė, 2013 m.) ~ 1978 m. 10\7\5
18 20 Nežinoma (šalia Markevičienė, 2013 m.) ~ 1978 m. 10\7\3
19 21 Nežinoma (šalia J. Zlobinskaja, 1997-06-23) ~ 1978 m. 10\11\3
20 22 Valentin Bystrov (kairėje Aleksin, 1990-07-16)) 2002-10-31 10\8\9
21 23 Nežinoma (šalia iš dešinės Aleksin, 1990-07-16) ~ 1978 m. 10\11\3
22 24 Nežinoma (šalia i kairę A. Novošinskij, 2018-05-02) ~ 1978 m. 10\13\7
23 25 Nežinoma (šalia iš dešinės A. Novošinskij, 2018-05-02 ) ~ 1978 m. 10\13\7
24 26 Nežinoma (už kapo V. Pažėra, 2005-09-10 ) ~ 1978 m. 10\13\6
25 27 Vladimir Cibizov (dešinėje R. Čialijeva 1978-03-23) ~ 1978 m. 10\2\5
26 28 Nežinoma (šalia i kairę L. Riauba, 2006-06-20) ~ 1978 m. 10\3\5
27 29 Nežinoma (už kapo I. Gabalienė, 2000-08-06 ) ~ 1978 m. 10\4\3
28 30 Natalja Kožan  (iš dešinės Z. Petrovskaja, 1994-08-21) 1978-03-26 10\16\5
29 33 Nežinoma (iš kairės L. Puzarenko, 1982 m.) ~ 1990 m. 37\3\6
30 34 Nežinoma (šalia į kairę V. Rewko, 1990-03-25) ~ 1990 m. 37\5\7
31 35 Nežinoma (gale V. Rewko, 1990-03-25) ~ 1990 m. 37\6\7
32 36 Ivan Begma 1980-01-29 37\3\2
33 38 Nežinoma (už A. Garmuvienės, 2018 m.) ~ 1980m. 37\7\4
34 39 Maksimova (į dešinę A. Šidlauskas) 1980-01-26 37\8\1
35 40 Juozas Puskungis (iš dešinės S. Choroš, 1975 m.) ~ 1971 m. 59\4\8
36 42 Nežinoma (iš kairės Zveriugo, 1988 m.) ~ 1971 m. 59\5\9
37 43 Nežinoma (už Poliakuvų, 2009 m.) ~ 1971 m. 59\6\6
38 44 Ana Novochodska 1985-09-06 59\6\4
39 45 Nežinoma (į dešinę M. Radzevič, 2013 m.) ~ 1971 m. 59\8\5
40 46 Nežinoma (į kairę V. Fain, 1994-01-19) ~ 1971 m. 59\8\4
41 47 Nežinoma (į kairę O. Kaukienė, 2008 m.) ~ 1971 m. 59\9\8
42 48 Nežinoma (į dešinę M. Paškevičienė, 1989 m.) ~ 1971 m. 59\11\5
43 49 Nežinoma (už Dzedulionių, 2013 m.) ~ 1971 m. 47\3\5
44 50 Nežinoma (į dešinę M. Bogačiova, 2007 m.) ~ 1971 m. 47\4\4
45 51 Nežinoma(į dešinę R. Fedaravičius, 2013 m.) ~ 1971 m. 47\5\5
46 52 Nežinoma (už  E. Urbonaitės, 1970 m.) ~ 1971 m. 47\6\2
47 53 Pazorin 1971-02-09 47\9\5
48 54 Nežinoma (į dešinę E. Ramanauskaitė, 1971 m.) ~ 1971 m. 47\7\1
49 55 Nežinoma (už  Arkušausko, 2002 m.) ~ 1971 m. 47\9\7
50 56 Nežinoma (į dešinę N. Rylskova, 2017 m.) ~ 1971 m. 47\11\8
51 57 Helena Žavoronok (į dešinę M. Chmel, 2015 m.) 1970-12-31 47\11\5
52 58 Nežinoma (į dešinę B. Žylys, 2007 m.) ~ 1971 m. 47\13\11
53 60 Nežinoma (į kairę O. Bagdonovič, 1983 m.) ~ 1971 m. 47\14\8
54 61 Sabina Jarmuš 1975-02-08 47\15\12
55 62 Nežinoma (į kairę V. Armanavičienė, 2009 m.) ~ 1971 m. 47\15\6
56 64 Aleksandr Tevzadze ~ 1973 m. 47\17\11
57 65 Antanas Laurinavičius 1970-12-13 47\17\9
58 67 Nežinoma (į kairę G. Ribikaitė, 2002 m.) ~ 1971 m. 47\20\7
59 68 Nežinoma (priešais A. Poznanskij, 2016 m.) ~ 1978 m. 23\3\4
         
    KARVELIŠKIŲ KAPINĖS    
Eil. Nr. Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

1 1 N. A. Proživalskaja 1984-12-28 63\1a\3
2 2 B. V. Solovjovas 1984-11-23 63\2\15
3 3 L. Klem 1984-10-24 63\2\9
4 4 Nežinoma (į kairę J. P. Nikitin, 1984-10-12) ~ 1984 m. 63\4\10
5 5 Nežinoma (į kairę E. Šumanskij, 1984-11-18) ~1984 m. 63\3\14
6 6 E. O. Pankevič 1983-04-26 63\2\3
7 7 G. F. Medutis 1984-10-18 63\4\8
8 8 J. A. Varnienė 1984-10-11 63\4\7
9 9 R. Ratkevičiūtė 1984-11-21 63\1\13
10 10 Nežinoma (į dešinę J. Povilaitis, 1984-11-23) ~ 1984 m. 63\2\13
11 11 V. S. Paladjev 1984-12-20 63\1a\4
12 12 N. J. Cyruselnikova 1984-12-03 63\1b\2
13 14 J. Vekeriotas 1982-12-26 64\2\9
14 15 Nežinoma (į kairę A. Basiukoit, 1983-02-26) ~ 1983 m. 64\5\10
15 16 J. Griškalauskas 1983-08-26 64\8\6
16 17 O. J. Juškėnienė 1984-04-15 64/9/3
17 18 J. Černiauskienė 1984-09-11 64\11\1
18 19 A. Žukovskis 1984-09-11 64\11\4
19 20 G. Pavlov 1984-09-17 64\12\3
20 21 E. O. Liansberg 1983-10-08 64\8\8
21 22 Nežinoma (į kairę  Kondrašin, 1983-09-07) ~ 1983 m. 64\8\10
22 23 Nežinoma (į dešinę M. Antonovič, 1991-10-21) ~1983 m. 64\8\11
23 24 Nežinoma (į kairę M. Vercinskienė, 1984-08-26) ~ 1984 m. 64\9\9
24 25 J. Jablonskienė 1984-08-29 64\10\9
25 26 Nežinoma (iš kairės nežinoma kapavietė Nr-26) ~ 1984 m. 64\9\10
26 27 Nežinoma (iš galo kapavietės S. Kartonovič, 1984-08-24) ~ 1984 m. 64\9\11
27 28 A. Spelman 1984-09-18 64\13\4
28 9 V. K. Urbonavičienė 1984-09-16 64\13\5
29 30 Nežinoma (iš kairės O. Naraškevičienė, 1988 m.) ~ 1983 m. 61\4\5
30 31 O. M. Belkova 1983-02-17 61\3\11
31 32 A. J. Počkin 1984-03-30 61\11\6
32 33 M. P. Chodonionok 1984-10-09 61\13\3
33 34 Nežinoma (iš kairės V. Loptevas, 1984-10-09) ~ 1984 m. 61\13\5
34 35 A. J. Svistunova 1984-11-13 61\14\2
35 36 Nežinoma (iš kairės J- Bobelis, 2004 m.) ~ 1982 m. 61\3\24
36 37 S. J. Samburg 1982-10-10 61\3\23
37 38 B. M. Blecheris 1982-11-23 61\6\22
38 39 P. P. Petniūnas 1984-10-31 61\14\2
39 40 Nežinoma (iš dešinės nežinoma kapavietė Nr.41) ~ 1983 m. 93\7\1
40 41 Nežinoma (iš dešinės S. J. Stravinskaja, 1983-01-01) ~ 1983 m. 93\7\2
41 42 Nežinoma (iš kairės S. J. Stravinskaja, 1983-01-01) ~ 1983 m. 93\7\4
42 43 A. M. Moroz 1983-04-05 93\6/3
43 44 Nežinoma (iš dešinės V. A. Igoreva Dračneva, 1983-07-08) ~ 1983 m. 93\5\1
44 45 S. S. Alejūnas 1983-04-02 93\5\3
45 46 Nežinoma (iš kairės A. Stasiulevič, 1983-03-19) ~ 1983 m. 93\4\6
46 47 A. A. Vasiljeva 1983-03-19 93\3\2
47 48 J. P. Barštys 1983-03-26 93\4\11
48 49 A. J. Adinarov 1983-03-15 93\2\5
49 50 L. J. Novik 1983-03-25 93\2\1
         
    SUDERVĖS KAPINĖS    
Eil. Nr. Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

1 1 Nežinoma ~ 1967 m. 15\1\10
2 2 Nežinoma ~ 1967 – 1970 m. 5\3\3
3 3 Nežinoma ~ 1970 m. 15\3\5
4 4 Nežinoma ~ 1968 m. 15\2\3
5 6 Nežinoma ~ 1969 m. 16\1\10
6 7 Nežinoma ~ 1968 m. 16\2\13
7 8 Nežinoma ~ 1968 m. 16\2\12
8 9 Nežinoma ~ 1968 m. 16\7\13
9 10 Nežinoma ~ 1968 m. 16\6\15
10 11 Nežinoma ~ 1969 m. 18\3\2
11 12 Nežinoma ~ 1969 m. 18\4\4
12 13 Janina Šablovskaja 1969-01-15 18\5\2
13 14 Nežinoma ~ 1969 m. 18\6\7
14 15 Nežinoma ~ 1969 m. 18\10\6
15 16 Nežinoma ~ 1969 m. 18\11\7
16 17 Nežinoma ~ 1969 m. 18\11\2
17 18 Nežinoma ~ 1969 m. 18\12/6
18 19 Nežinoma ~ 1969 m. 18\13\11
19 20 Nežinoma ~ 1969 m. 18\13\9
20 21 Nežinoma ~ 1969 m. 18\13\6
21 22 Nežinoma ~ 1969 m. 19\2\4
22 24 Nežinoma ~ 1969 m. 19\2\10
23 25 Nežinoma ~ 1969 m. 19\3\7
         
    SALTONIŠKIŲ KAPINĖS    
Eil. Nr. Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

1 1 Nežinoma ~ 1937 – 1938 m. 2\2\9
2 2 Nežinoma ~ 1960 m. 2\3\10
3 3 Nežinoma ~ 1938 m. 2\6\20
4 4 Nežinoma ~ 1938 m. 2\6\23
5 5 Nežinoma ~ 1938 m. 2\10\19
6 6 Nežinoma ~ 1958 m. 2\11\23
7 7 Nežinoma ~ 1933 – 1934 m. 1\3\17
8 8 Nežinoma ~ 1934 m. 1\4\14
9 9 Nežinoma ~ 1935 m. 1\5\3
10 10 Nežinoma ~ 1935 m. 1\7\6
11 11 Nežinoma ~ 1943 – 1945 m. 1\11\2
12 12 Nežinoma ~ 1944 – 1947 m. 1\10\11
13 13 Nežinoma ~ 1937 – 1951 m. 3\2\10
14 14 Nežinoma ~ 1949 m. 3\3\2
15 15 Nežinoma ~ 1949 m. 3\3\5
16 16 Nežinoma ~ 1951 m. 3\4\8
17 17 Nežinoma ~ 1951 m. 3\4\8
18 18 Nežinoma ~ 1951 m. 3\6\15
19 19 Nežinoma ~ 1952 m. 3\6\15
20 20 Nežinoma ~ 1957 m. 3\7\5
21 21 Nežinoma ~ 1953 m. 3\7\7
22 22 Nežinoma ~ 1951 m. 3\7\16
23 23 Nežinoma ~ 1956 m. 3\8\21
24 24 Nežinoma ~ 1956 m. 3\8\8
25 25 Nežinoma ~ 1959 m. 3\9\2
26 26 Nežinoma ~ 1956 m. 3\9\15
27 27 Nežinoma ~ 1955 m. 4\1\23
28 28 Nežinoma ~ 1970 m. 4\5\18
29 29 Nežinoma ~ 1976 m. 4\6\9
30 30 Nežinoma ~ 1941 m. 4\7\4
31 31 Nežinoma ~ 1972 m. 4\7\19
32 32 Nežinoma ~ 1942 m. 4\8\2
         
    PLATINIŠKIŲ KAPINĖS    
Eil. Nr. Nr.

registracijos žurnale

Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

1 2 Nežinoma (iš kairės J. Salnik, 1946 m.) ~ 1960 m.
2 3 Nežinoma (iš kairės L. Norkievič, 1954 m.) ~ 1970 m.
3 4 Nežinoma (iš kairės B. Tomaševič, 1947 m.) ~ 1950 m.
4 5 Nežinoma (iš galo J. Sinkievič, 1960 m.) ~ 1960 m.
5 7 Nežinoma (iš kairės A. Klimkovič, 1999 m.) ~ 1960 m.
6 8 Nežinoma (iš kairės J. Parafinovič) ~ 1960 m.
7 9 Nežinoma (iš kairės M. Stankevič, 1940 m.) ~ 1945 m.
8 10 Nežinoma (iš kairės B. Stankievič, 1961 m.) ~ 1960 m.
         
    BUIVYDIŠKIŲ KAPINĖS    
Eil. Nr. Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

        Eilė/kapas
1 1 Nežinoma ~ 1942 m. 4\5
2 2 Nežinoma ~ 1942 m. 5\4
3 3 Nežinoma ~ 1943 m. 5\5
4 4 Nežinoma ~ 1943 m. 5\3
5 5 Nežinoma ~ 1943 m. 5\2
6 6 Nežinoma ~ 1943 m. 6\4
7 7 Nežinoma ~ 1942 m. 6\6
         
    LENTVARIO KAPINĖS    
Eil. Nr. Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

1 2 Nežinoma (dešinėje I. Bolšakov 1991 m.)    
2 3 Nežinoma (priešais A. Šidlovskij, 1984 m.)    
3 4 Nežinoma (priešais Kasperovič, 1987 m.)    
4 5 Nežinoma (dešinėje Kasperovič 1987 m.)    
5 7 Nežinoma (kairėje Kasperovič, 1987 m.)    
         
    GURELIŲ KAPINĖS    
Eil. Nr. Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

1 1 Nežinoma ((šalia V. Fedorovič, 1991 m.)    
2 2 Nežinoma (šalia Stankevičovic, 1974 m.)    
3 3 Nežinoma (kryžius)    
4 5 Nežinoma (šalia J. Szpitalovy, 2013 m.)    
5 6 Nežinoma (šalia K. Urbanovič, 1967 m.)    
6 7 Nežinoma (3 kryžiai, šalia V. Pocevič, 1995 m.)    
         
    DĖDELIŠKIŲ KAPINĖS    
Eil.

Nr.

Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

1 1 Nežinoma (šalia A. Dedok, 2021 m.)    
2 2 Nežinoma (šalia K. Baltrukonis)    
         
    LIUDVINAVO KAPINĖS    
Eil. Nr. Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

(kvartalas, eilė, kapavietė)

1 1 Viktorija Urbanovič (3 kryžiai)    
2 4 Nežinoma (šalia H. Bockovska, 1982 m.)    
3 8 Nežinoma (kapinių kampe)    
4 9 Nežinoma (kapinių gale)    
         
    DANILIŠKIŲ KAPINĖS    
Eil. Nr. Nr. registracijos žurnale Kapavietėje palaidoto asmens vardas, pavardė Laidojimo data Kapavietės Nr.

 (kvartalas, eilė, kapavietė)

1 1 Nežinoma (iš dešinės R. Fiodorova, 2018 m.)    
2 5 Nežinoma (prie P. Zanevskij, 2012 m.)    
3 7 Nežinoma (iš dešinės A. J. Binder, 1977 m.)