Paskelbtas Vilniaus viešojo logistikos centro partnerių (investuotojų) investicinių sprendimų atrankos konkursas

Atsižvelgiant rinkos dalyvių susidomėjimą, valstybei svarbų Vilniaus viešojo logistikos centro projektą įgyvendinančių institucijų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Vilniaus m. savivaldybės, Geležinkelių logistikos parko) interesą, užbaigus rinkos konsultacijų etapą, paskelbtas atviras tarptautinis, viešas konkursas dėl investicijų Vilniaus viešajame logistikos centre suteikiant galimybę transporto, logistikos, gamybos ir susijusia veikla užsiimančioms įmonėms išsinuomoti žemės sklypus ir įsikurti Vilniaus viešajame logistikos centre prie Vilniaus intermodalinio terminalo.

Konkurso sąlygos, reikalavimai  ir paraiškos forma pateikta čia: [Konkurso dokumentai su priedais]


Apie projektą:

2019-02-20 d. patvirtintas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 168 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ pakeitimo“, kuriuo numatyta:

 • išvystyti 25,9 ha valstybinės žemės teritoriją
 • vykdyti transporto, logistikos, sandėliavimo, gamybos ir susijusią veiklą teritorijoje
 • pritraukti ne mažiau kaip 22mln. investicijų
 • sukurti ne mažiau kaip 250 naujų darbo vietų

Teritorija:

 • Vilniaus viešasis logistikos centras įsikūręs nepaprastai patogioje geografinėje padėtyje: būdamas Vilniuje (kur sukuriama apie 40% visos Lietuvos BVP) ir besiribojantis su Lenkija bei didelį potencialą ir sandėliavimo plotų trūkumą turinčia Baltarusija.
 • Vilniaus viešasis logistikos centras įsikūręs šalies sostinės pietinėje pusėje prie kelių ir geležinkelių transeuropinio tinklo IX transporto koridoriaus.
 • Vilniaus viešasis logistikos centras turi prieigą prie transeuropinio tinklo kelių ir geležinkelių transporto IXB koridoriaus Klaipėda – Vilnius – Minskas – Kijevas ir jungties su IXD geležinkelių koridoriumi Kaliningradas – Vilnius.
 • Vilniaus viešasis logistikos centras turi tiesioginį priėjimą prie geležinkelių transporto mazgo, o krovinių perkėlimą iš skirtingų transporto priemonių palengvina teritorijoje veikiantis modernus intermodalinis konteinerių terminalas.
 • Teritorija yra šalia numatyto Vilniaus pietinio aplinkkelio, todėl pasiekti tarptautinius kelius galima išvengiant miesto spūsčių.


Konkurso etapai:

 • Pareiškėjas užpildo ir pateikia pasiūlymą su papildomais dokumentais pagal viešai paskelbtas konkurso sąlygas
 • Sudaryta vertinimo komisija atliks
  i) dokumentacijos pateikimo vertinimą;
  ii) pareiškėjo atitikimo konkurso sąlygoms vertinimą;
  iii) projekto atitikimo konkurso sąlygoms vertinimą
 • Atrinktas (-i) pareiškėjas (-ai) kviečiamas (-i) į įsipareigojimų sutarties derybas
 • Pasirašoma įsipareigojimų sutartis
 • Pasirašoma žemės sklypo (-ų) nuomos sutartis (-ys)
 • Įgyvendinamas investicinis projektas

 

 

 

Direktorė Julija Abromavičienė

Tel. +370 68555005

www.logisticspark.lt

[email protected]

 

                               

Teisininkė-biuro vadovė Renata Šostakienė

Tel. +370 67200272

www.logisticspark.lt

[email protected]