Pastate adresu Rinktinės g. 50, esančiai patalpai bus suteiktas pilnas adresas.

      Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimo  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 ir 3.4 punktais ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu patalpai, esančiai pastate adresu Rinktinės g. 50, bus suteiktas numeris – 501 (Rinktinės g. 50-501).

Įsakymas Rinktinės g. 50-501 įsakymas