Pastatui suteikimas naujas Karklėnų g. 5A adresas

     Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūno įsakymu pastatui (unikalus Nr. 1098-6015-3034) bus suteiktas naujas Karklėnų g. 5A adresas. Karklenu schema