Patvirtintas sąrašas teritorijų, kuriose bus formuojami nauji valstybinės žemės sklypai, perduodami piliečiams neatlygintinai nuosavybės teisėms į žemę atkurti

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-3411 patvirtino sąrašą Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami nauji valstybinės žemės sklypai perduodami piliečiams neatlygintinai nuosavybės teisėms į žemę atkurti.

Teritorijų sąrašas ir planai skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje:
https://aktai.vilnius.lt/document/30302874