Pilaitės seniūnijoje žemės sklypui bus suteiktas naujas adresas Saldenės g. 8

    Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimu  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 ir 3.4 punktais ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūno įsakymu bus žemės sklypui suteiktas adresas – Saldenės g. 8.

Įsakymas Įsakymo+tekstas-Saldenės

Schema Saldenes_lansc