Planuojama keisti adresus Antakalnio, Panerių, Naujosios Vilnios ir Pilaitės seniūnijose

Planuojama keisti adresus Antakalnio, Panerių, Naujosios Vilnios ir Pilaitės seniūnijose

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu planuojami šie adresų keitimai:

Antakalio seniūnijoje – Meškeriotojų g. į Vaidilutės g.:

1. Meškeriotojų g. 37 – Vaidilutės g. 77;
2. Meškeriotojų g. 33 – Vaidilutės g. 79;
(1 priedas)

3. Meškeriotojų g. 9 – Meškeriotojų g. 21C;
4. Meškeriotojų g. 31 – Meškeriotojų g. 45.
(2 priedas)
(esami adresai) (planuojami adresai)

Panerių seniūnijoje – Gurelių g. į J. Janonio g. ir Maceliškių g.:

1. Gurelių g. 16 – J. Janonio g. 46;
2. Gurelių g. 18 – J. Janonio g. 48;
3. Gurelių g. 20 – J. Janonio g. 50;
(3 priedas)

4. Gurelių g. 1C – Maceliškių g. 16;
5. Gurelių g. 1B – Maceliškių g. 18;
6. Gurelių g. 1A – Maceliškių g. 20;
7. Gurelių g. 1 – Maceliškių g. 22;
8. Gurelių g. 3 – Maceliškių g. 28.
(4 priedas)
(esami adresai) (planuojami adresai)

Naujosios Vilnios seniūnijoje – Uosių g. 33 į Uosių g. 53.
(5 priedas)

Pilaitės seniūnijoje – Zujūnų g. į Katniavos g:.
1. Zujūnų g. 50C – Katniavos g. 12;
2. Zujūnų g. 50B – Katniavos g. 14;
3. Zujūnų g. 50A – Katniavos g. 16;
4. Zujūnų g. 52A – Katniavos g. 22;
5. Zujūnų g. 52B – Katniavos g. 24;
6. Zujūnų g. 52C – Katniavos g. 26.
(6 priedas)
(esami adresai) (planuojami adresai)