Planuojama keisti adresus Naujininkų ir Naujosios Vilnios seniūnijose

      Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimo  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 ir 3.4 punktais ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo” 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais bus pakeisti žemės sklypams su pastatais adresai:

Naujininkų seniūnijoje:

Eišiškių pl. 219, 219A, 219B, 219C, 219D, 216E, 219,F, 219G, 215, 217, 211, 213, 221, 223, 229, 225, 225A, 227. Jurbarko_port (002);Taurages_lansc;Isakymo+tekstas Isakymo-1

Naujosios Vilnios seniūnijoje:

Jūrotiškių g, 1. Jurotiskes_lansc; Isakymo+tekstas