Planuojama keisti adresus Naujininkų seniūnijoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu planuojami Kuršių gatvės adresų keitimai:

Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymai KURŠIŲ 7 KURŠIŲ 13A KURŠIŲ G. 20A

Adresų numerių keitimo/suteikimo planai Kursiu 7 Kursiu_13 Kursiu_20 Kursiu_port