Planuojama keisti adresus Panerių ir Pilaitės seniūnijose

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais bus pakeisti adresai:

     Panerių seniūnijoje:

     Fabriko g. 80, 78 ir 76;FABRIKO+G. įsakymas -Fabriko g.

     Jaunystės gatvėje; Isakymo Jaunystės g. Jaunystės g. 28D-Ariogalos g. Jaunystės g. 28C-Žiežmarių Plikakalnio g. 72-Vilkijos

     Aluonos g. 20. Aluonos g. Isakymo Aluonos

     Pilaitės seniūnijoje:

     Romintos g. 56 ir 54. Isakymo+Romintos ROMINTOS G.