Planuojama keisti adresus Verkių, Antakalnio ir Panerių seniūnijose

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymuNr.1V-57 ( 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu planuojami šie adresų keitimai:

Verkių seniūnijoje:

Pagubės Sodų 32-oji g. 1, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18;Pahubės Sodų 32, Pagybės Sodų -1 įsak.

Luknos g. 5.Lukno1 (002),Lukno g. įsak.

Antakalnio seniūnijoje:

Pylimėlių g. 23B, 23C, 17A, 21C, 21D, 21F, 21G;Pylimėlių g.,Pylimėlių g. įsak.

Antavilių g. 22A, 40, 30, 35.Antavilių g.,Antavilių g. įsak.

Panerių seniūnijoje

Kaimynų g. 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79.Kaimynų g., Kaimynų g. įsak.