Planuojama keisti adresus Žvėryno, Naujininkų, Senamiesčio ir Panerių seniūnijose

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (aktuali 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 11 punktu (pastatams ir jų kompleksams suteikiamas numeris tai gatvei, iš kurios yra privažiavimas prie pastato arba prie kurios pagrindinis pastatas stovi frontalia dalimi ar iš kurios yra įėjimas į pastatą) planuojami šie adresų keitimai:

Žvėryno seniūnijoje – adresą Birutės g. 20 keisti į S. Moniuškos g. 58.
(1 priedas)

Naujininkų seniūnijoje – Žirnių g. adresus keisti į Javų g. adresus:
1. Žirnių g. 90 Javų g. 1;
2. Žirnių g. 88 Javų g. 3;
3. Žirnių g. 86 Javų g. 5;
4. Žirnių g. 53 Javų g. 16;
5. Žirnių g. 51 Javų g. 22;
(esami adresai) (planuojami adresai)
(2 priedas)

Senamiesčio seniūnijoje – adresą Paupio g. 30 į Paupio g. 50.
(3 priedas)

Panerių seniūnijoje – adresą Zigmantiškių g. 36 į Zigmantiškių g. 21.
(4 priedas)