Planuojama keisti ir suteikti adresus Naujosios Vilnios, Antakalnio, Panerių ir Fabijoniškių seniūnijose

      Vadovaujantis   Lietuvos   Respublikos   vidaus   reikalų   ministro   2011 m.  sausio 25 d.  įsakymu Nr. 1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams,

patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu

planuojami šie adresų keitimai, suteikimai :

Naujosios Vilnios seniūnijoje:

Bičių g. 1A. Biciu_1A_port Bičių g. įsak.

Panerių seniūnijoje:

Gurelių g. 17, 17D, 17C, 17B, 17A, 16, 18, 20, 22; gurelių 2 Gurelių įsak. Gureliu_lansc

Kaimynų g. 136F, 136G, 136H, 136J, 136K, 136L, 136M, 136N, 136P, 136R, 136S, 136T, 136U, 138U, 138T, 138S, 138R, 138P, 138N, 138M, 138L, 138K, 138J, 138H, 138G, 138F, 138E, 138D, 138C,

138B, 138A, 138, 140, 142, 144, 146. Kaimynų įsk. Kaimynu_lansc Kaimynų g. įsak.. 2 (002)

Antakalnio seniūnijoje:

Rato g. 48, 53, 57. Rato g. įsak. Rato_port 1-1

Fabijoniškių seniūnijoje:

J. Juzeliūno g. 27. Juzeliūno įsk. Juzeliūno