Planuojama pakeisti Elniakampio g. 7 adresą Antakalnio seniūnijose

     Informuojame, kad adresas Elniakampio g. 7 neatitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams  ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), 7 punkto nuostatų (pastatams ir jų kompleksams adresai suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško).Minėtas adresas Elniakampio g. 7 pažeidžia eilės tvarką Elniakampio gatvėje.

     Vadovaujantis minėtu Aprašu bei atsižvelgiant į VĮ Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Adresų registro skyriaus 2020 m. gruodžio 16 d. raštą Nr. (7.26.)sa – 772, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-1784-7406) su pastatu (unikalus Nr. 4400-2113-4921) bus suteiktas naujas Elniakampio g. 2 adresas.

Įsakymas Įsakymas

Schema Elniakampio_port