Planuojama pakeisti, suteikti gatvėms pavadinimus ir patikslinti Kūdrų gatvės ribas

Vilniaus miesto savivaldybėje planuojama:

 1. Pakeisti Onos Šimaitės gatvės pavadinimą (pagal pridedamą planą) į Maldininkų (Verkių seniūnija).
  (1 priedas).
 2. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Kūdrų gatvės (Senamiesčio seniūnija) ašinę liniją pagal pridedamą planą.
 3. Suteikti bevardei Vilniaus miesto savivaldybės gatvei (pagal pridedamą planą) Onos Šimaitės vardą (Senamiesčio seniūnija).
  (gatvės lentelėje rašyti O. Šimaitės g.).
 4. Suteikti laiptams (pagal pridedamą planą) nuo Bokšto gatvės iki būsimos Onos Šimaitės gatvės Česlovo Milošo vardą.
  (informacinėje lentelėje rašyti Č.Milošo laiptai).
  (2 priedas)