Planuojama suteikti adresus Antakalnio seniūnijoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 7 punkto nuostatų (pastatams ir jų kompleksams adresai suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško) ir aprašo 11 punktu (pastatams ir jų kompleksams suteikiamas numeris tai gatvei, iš kurios yra privažiavimas prie pastato arba prie kurios pagrindinis pastatas stovi frontalia dalimi ar iš kurios yra įėjimas į pastatą), planuojami šie adresų keitimai:

Privažiavimas prie pastato (unikalus Nr. 1098-5008-1013) galimas tik iš K. Jauniaus gatvės. Minėtam pastatui bus suteiktas naujas K. Jauniaus g. 3 adresą. Jauniaus_g

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis žemės sklype (unikalus Nr. 4400-1221-4847) esanti pastatų grupė yra registruota vienu adresu  Kirtimų g. 59. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, pastatui (unikalus Nr. 1096-2013-2014) bus suteiktas naujas Kirtimų g. 59H adresas. Kirtimu_port