Planuojama suteikti adresus Naujininkų ir Naujosios Vilnios seniūnijose

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ planuojami adresų suteikimai :

Naujininkų seniūnijoje:

Meistrų g. 13A.Meistrų įsakymas Meistru_lansc

Naujosios Vilnios seniūnijoje:

Dūmų g. 3K14. Dumu_lansc Įsakymas Dūmų1