Planuojama suteikti keturiolikai bevardžių gatvių pavadinimus ir vienai gatvei pakeisti pavadinimą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2017 m. rugsėjo 22 d. posėdžio protokolą Nr. 9-306/17(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Stokholmo (Justiniškių seniūnija);

1.2. Žybartonių, Vytauto Merkio, gatvės lentelėje rašyti V. Merkio (Naujininkų seniūnija);

1.3. Balžuvų (Naujosios Vilnios seniūnija);

1.4. Užuovėjos, Pagairės, Rytmečio, Juodbalių, Sudimantų, Daugirdų, Mamoničių (Panerių seniūnija);

1.5. Dumnavos, Tvankstos (Pilaitės seniūnija);

1.6. Arliškių (Rasų seniūnija);

2. Pakeisti:

2.1. Gulbinėlių Sodų 1-osios gatvės pavadinimą į Also (Verkių seniūnija);

2.2. A. Sacharovo aištės pavadinimą į Andrejaus Sacharovo skverą, skvero lentelėje rašyti A. Sacharovo skv. (Viršuliškių seniūnija).

3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

3.1. Viršupio Sodų 3-iosios (Antakalnio seniūnija);

3.2. Skatulės (Justiniškių seniūnija);

3.3. M. Mironaitės, R. Juknevičiaus, Oslo (Lazdynų seniūnija);

3.4. Prano Skardžiaus, Antano Salio, Antano Juškos, Griežlių (Naujininkų seniūnija);

3.5. Žiedų, Jazminų, Mūrinės, Priekalo, A. Paškevič-Ciotkos, V. Sirokomlės (Naujosios Vilnios seniūnija);

3.6. Maksimiškių, Gariūnų, Šarkytės, Pirklių (Panerių seniūnija);

3.7. Rastinėnų, Varnalaukio (Pašilaičių seniūnija);

3.8. Stalupėnų, Aismarių, Pilaitės Sodų, Stanislovo Rapolionio, Adomo Brako, Darkiemio (Pilaitės seniūnija);

3.9. Balandžių (Rasų seniūnija);

3.10. Pagubės Sodų 29-osios, Pagubės Sodų 30-osios, Pagubės Sodų 31-osios (Verkių seniūnija).

Tarybos sprendimo projektas

Aiškinamasis raštas