Požeminio vandens vandenvietės ir vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonos

Apsaugos zonos – tai nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, užtikrinant UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės ar panaudos teise valdomų vandens tiekimo, nuotekų tinklų bei požeminio vandens vandenviečių apsaugą nuo neigiamų veiksnių ar poveikio bei aplinkos ir viešojo intereso apsaugą šiose teritorijose.

Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos nustatomos atsižvelgiant į požeminio vandens naudojimo paskirtį, išgaunamo vandens kiekį bei vandenviečių jautrumą taršai. Vandenviečių apsaugos zonos nustatymui teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas projektas.

Parengti vandenviečių apsaugos zonų planai šiose teritorijose:

Grigiškės, Daniliškės, Trakų Vokė . Aplinkos ministerijos įsakymas dėl planų tvirtinimo ČIA.

Naujoji Vilnia ir Trakų Vokė. Aplinkos ministerijos įsakymas dėl planų tvirtinimo ČIA.

Gulbinai. Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA, bei jo priedas ČIA.

Kalnėnai. Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Salininkai. Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Nemenčinės m.., Naujieji Verkiai, Gėla, Kreivalaužiai, Kabiškės.  Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Nemenčinės sen., Karveliškės, Sereikiškių, Tupatiškių, Pučkorių,  Turniškės, Smėlynė, Pečiukai, Viriai ir Verkiai, Trinapolis. Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Vandenviečių apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme106 str.

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonos

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą parengti apsaugos zonų planai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams šiose teritorijose:

Vilniaus miesto šiaurinės ir pietinės dalies teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plano aiškinamąjį raštą ir planą galite rasti ČIA.

Šeškinė. Nuotekų tinklų apsaugos planas ir vandens tiekimo tinklų apsaugos zonų planas

Vandens tiekimo ir nuotekų tinklams nustatomos šios apsaugos zonos:

  • vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies;
  • vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies;
  • magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona – po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies;
  • vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų aplink šių įrenginių išorines ribas;
  • vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 metrų aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir darbų vykdymo apribojimai apsaugos zonose numatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, 43 straipsnyje.

Kompensacijos žemės sklypų savininkams mokamos kaip nuostolių atlyginimas, kuriuos žemės savininkai patyrė praradę galimybę naudotis žemės sklypu ar jo  dalimi pagal paskirtį dėl to, kad žemės sklype buvo atitinkamai nustatyta apsaugos zona.

Kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020.04.01 patvirtinta METODIKA.

Prašymą nuostoliams atlyginti galite teikti gavę iš UAB „Vilniaus vandenys“ pranešimą apie padarytą žymą viešajame registre. Atkreipiame dėmesį, kad pateikto prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei nuo 2023 m., kai bus įregistruoti apsaugos zonų plotai. Pagal Metodikos nuostatas kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą. Prašymo formą rasite ČIA.

 

Daugiau informacijos galite rasti UAB „Vilniaus vandenys“ tinklalapyje www.vv.lt skiltyje Apsaugos zonų teritorijos.