Pratęsus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano viešinimą, pakartotinai pristatomi patikslinti sprendiniai

Informuojame, kad rengiamas Bendrasis planas sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir buvo gauta labai daug pasiūlymų dėl sprendinių. Viešo susirinkimo metu, vykusio 2018 m. gegužės 31 d. metu, buvo nuspręsta pratęsti Bendrojo plano viešinimą.

Pažymime, kad pagal pasiūlymus, į kuriuos nuspręsta atsižvelgti, buvo koreguojami Bendrojo plano sprendiniai ir teisės aktų nustatyta tvarka šie sprendiniai yra viešinami.

Informuojame, kad, įvertinus visus gautus visuomenės pasiūlymus dėl Bendrojo plano, bus pateikti atsakymai, kuriuose bus nurodoma, ar pasiūlymams pritariama ar jie atmetami, nurodant pasiūlymų nepriimtinumo (nepagrįstumo) priežastis.


Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt). Planavimo organizatoriaus atstovai: Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Rūta Matonienė tel. (8-5) 211 2516, el. p.  ruta.matoniene@vilnius.lt, Plėtros planavimo skyriaus vedėja Jolita Bernatavičienė tel. (8 5) 211 2756, el. p. Jolita.bernataviciene@vilnius.lt, vyriausioji specialistė Audronė Noskaitienė tel. (8-5) 211 2537 el. p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt.


Plano rengėjai:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 211 2446, el. p. info@vplanas.lt, projekto vadovas Mindaugas Grabauskas, el. p.  mindaugas.grabauskas@vplanas.lt; projekto vadovė – koordinatorė Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 211 2447, el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt.


Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-289 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007–2014 metų ataskaitai“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 30-991 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 30-991.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3042 pritartu bendrojo plano keitimo Koncepcijos 2 variantu „Aktualizuojami galiojančio bendrojo plano sprendiniai, tobulinama miesto erdvinė struktūra“, parengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai.


Teritorijų planavimo dokumento lygmuo –
 savivaldybės.


Bendrojo plano rengimo etapai – 
parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.


Supažindinimo tvarka: 
visuomenė gali susipažinti su patikslintais po 2018 m. gegužės 31d. viešo susirinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. liepos 24 d. Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša ekspozicija – Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3, II – o aukšto vestibiulyje (prie 216 kab.) nuo  2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. liepos 24 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente (Konstitucijos pr. 3 Vilnius), kreiptis į J. Bernatavičienę, A. Noskaitienę arba Savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), kreiptis į projekto vadovą M. Grabauską).

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su patikslintais po 2018 m.gegužės 31d. viešo susirinkimo bendrojo plano keitimo sprendiniais, įvyks 2018 m. liepos 24 d., 17:00 val., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Konstitucijos pr. 3 (II aukštas).

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano pateikti raštu planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el.p. savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt iki viešo susirinkimo pabaigos (liepos 24 d.). Pasiūlymus dėl bendrojo plano teikusiems fiziniams ir juridiniams asmenims po viešo susirinkimo bus atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka.


Aiškinamasis raštas

Vilniaus_BP_Sprendiniai_2018_07_01_Aiskinamasis_rastas


Pagrindinis brėžinys

PAGR_BREZ_spr02 ANT-01-02 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr03 ANT-03-04 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr04 FAB-PAS-01 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr05 GRI-01 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr06 JUS-KAR-SES-VIR-01 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr07 NAU-01 m10000 – 2018-06-29

PAGR_BREZ_spr08 NAU-02 m10000 – 2018-06-29

PAGR_BREZ_spr09 NVL-01-02 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr10 PAN-01 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr11 PAN-02-05 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr12 PAN-03 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr13 PAN-04 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr14 PIL-01 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr15 RAS-01 m10000 – 2018-06-29

PAGR_BREZ_spr16 SEN-NJM-SNI-ZVE-01 – 2018-07-01

PAGR_BREZ_spr17 VER-01 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr18 VER-02-03 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr19 VIL-LAZ-01 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ_spr20 ZIR-01 m10000 – 2018-06-30

PAGR_BREZ__SUVESTINIS m50000 – 2018-07-01


Pagrindinio brėžinio REGLAMENTŲ LENTELĖS

Pilaites seniunija – 2018-07-01

Rasu seniunija – 2018-07-01

Senamiescio seniunija – 2018-07-01

Seskines seniunija – 2018-07-01

Snipiskiu seniunija – 2018-07-01

Verkiu seniunija – 2018-07-01

Vilkpedes seniunija – 2018-07-01

Virsuliskiu seniunija – 2018-07-01

Zirmunu seniunija – 2018-07-01

Zveryno seniunija – 2018-07-01

Antakalnio seniunija – 2018-07-01

Fabijoniskiu seniunija – 2018-07-01

Grigiskiu seniunija – 2018-07-01

Justiniskiu seniunija – 2018-07-01

Karoliniskiu seniunija – 2018-07-01

Lazdynu seniunija – 2018-07-01

Naujamiescio seniunija – 2018-07-01

Naujininku seniunija – 2018-07-01

Naujosios Vilnios seniunija – 2018-07-01

Paneriu seniunija – 2018-07-01

Pasilaiciu seniunija – 2018-07-01


Pagrindinio brėžinio schemos

schemos – aukstis aukstais m50000 – 2018-07-01

schemos – aukstis metrais m50000 – 2018-07-01

schemos – foninis aukstis m50000 – 2018-07-01

schemos – infrastrukturos eksploatavimo koeficientas m50000 – 2018-07-01

schemos – infrastrukturos pletros koeficientas m50000 – 2018-07-01

schemos – intensyvumas m50000 – 2018-07-01

schemos – prekybos plotas m50000 – 2018-07-01

schemos – prioritetai m50000 – 2018-07-01

schemos – tankis m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 01 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 02 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 03 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 04 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 05 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 06 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 07 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 08 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 09 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 10 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 11 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 12 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 13 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 14 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 15 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 16 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 17 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 18 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 19 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 20 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 21 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 22 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 23 m50000 – 2018-07-01

schemos – tekstinis reglamentas nr 24 m50000 – 2018-07-01


Kiti brėžiniai, schemos

NKP_Lentele_Priemiesciu sprendiniai_2018_06

NKP_Lentele_Senamiestis sprendiniai_2018_06

NKP_Priemiesciai_sprendiniai_2018_06

NKP_Senamiestis_morfotipai_2018_06

NKP_Senamiestis_sprendiniai_2018_06

NKP_Senamiestis_zonu_schema_2018_06

Socialine_infrastruktura_darzeliai_2018_06

Socialine_infrastruktura_mokyklos_2018_06

Susisiekimas_Dviraciu_takai_2018_06_29

Susisiekimas_Gatviu_kategorijos_2018_06_29

Susisiekimas_Pletra_iki_2030_2018_06_29

Susisiekimas_Viesasis_transportas_2018_06_29

Gamt_aplinka_Miesto_zaluma_P_2018_07_01

Gamt_aplinka_Miesto_zaluma_S_2018_07_01

Gamt_aplinka_Nelaidzios_dangos_2018_04_25

Gamt_aplinka_Zeld_pasiek_schema_2018_07_01

Inz_infrastruktura_Buitines_nuotekynes_schema_2018_04_25

Inz_infrastruktura_Dujotiekio_tinklu_schema_2018_04_25

Inz_infrastruktura_Elektros_tiek_schema_2018_06

Inz_infrastruktura_Pavirs_nuot_schema_2018_06

Inz_infrastruktura_Silumos_tiek_schema_2018_06

Inz_infrastruktura_Vandentiekio_tinklu_schema_2018_04_25

Isorine_struktura_2018_06

Isorines_reklamos_brezinys_2018_06_07