Pritarta  Antakalnio kvartalo fragmento šalia Antakalnio g. 26 perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO ANTAKALNIO KVARTALO FRAGMENTO ŠALIA ANTAKALNIO G. 26 PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2020 m. sausio  22 d.   Nr. 30-158/20

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPD registro Nr. 00056038(000132001881), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 papunkčiu,

p r i t a r i u  Antakalnio kvartalo fragmento šalia Antakalnio g. 26 perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (brėžinys pridedamas).

ANTAKALNIS+šalia 26+Revitalizacija

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis