Pritarta Baltupių kvartalo VER-06-N016 perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO BALTUPIŲ KVARTALO VER-06-N016 PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2020 m. gegužės   13 d.   Nr. 30-1085/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 dalimi ,,Modernizavimas“ ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. 1-2317 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo“,

p r i t a r i u   Baltupių kvartalo VER-06-N016 perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (pridedama).

REVITALIZACIJOS+PROJEKTAS