Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Pritarta Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studijai ir studijos įgyvendinimo veiksmų planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO PERKŪNKIEMIO KVARTALO RAIDOS GALIMYBIŲ STUDIJAI

 

2020 m. birželio 1 d.   Nr.   30-1213/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu:

  1. P r i t a r i u Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studijai ir studijos įgyvendinimo veiksmų planui (schema ir lentelė pridedamos).
  2. R e k o m e n d u o j u Vyriausiojo miesto architekto skyriui rengiant teritorijų planavimo dokumentus, projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, peržiūrint ir tvirtinant projektinius pasiūlymus vadovautis Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studija ir studijos įgyvendinimo veiksmų planu.
  3. N u s t a t a u, kad už įsakymo vykdymą atsakingi Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio ir Projektavimo sąlygų poskyrių vedėjai.

Schema_

veiksmų+plano+lentelė

Administracijos direktorius Povilas Poderskis