Pritarta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitai

Bendrojo plano keitimo koncepcija

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017.11.27 įsakymas Nr. 30-3042
DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS 2 VARIANTUI

Aiškinamasis raštas

Reglamentų lentelė

Brežinys

 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

SPAV santrauka

SPAV ataskaita

Priedai:

SPAV grafinė dalis

 


Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2017.09.25 sprendimas Nr. 1-1167
DĖL SIŪLYMO PRITARTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS VARIANTUI

Vilniaus BP koncepcija. Aiškinamasis raštas

Vilniaus BP koncepcija. Reglamentų lentelė

Vilniaus BP koncepcija. Brežinys