Pritarta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitai

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3042 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos 2 variantui“ pritarta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitai pritarta pasirašant Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos įvertinimo pažymas.

Plano organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo organizatoriaus atstovai: Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Rūta Matonienė tel. (8-5) 211 2516, el. p. ruta.matoniene@vilnius.lt

Plano ir SPAV rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 2112446, el p. info@vplanas.lt, projekto vadovas Mindaugas Grabauskas, mindaugas.grabauskas@vplanas.lt.

Susipažinti su koncepcija, kuriai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017-11-27 įsakymu Nr. 30-3042, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos aprašymu galima plano rengėjo ir planavimo organizatoriaus buveinėje bei organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų  rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje  www.tpdris.lt.